Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden bij:Spellenclub Pallieter vzw, Belfortplein 34 bus 1, 2500 Lier (www.spellenclubpallieter.be)
1. AlgemeenDe webshop van Spellenclub Pallieter vzw biedt de mogelijkheid om producten online aan te kopen.De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de webshop. Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Spellenclub Pallieter vzw gaat u uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in.
2. PrijsAlle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.
3. AanbodOndanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Spellenclub Pallieter vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. de producten, beschikbaarheid, betalingsmogelijkheden, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met Spellenclub Pallieter vzw.Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Spellenclub Pallieter vzw. Spellenclub Pallieter vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4. Online aankopenVia de webshop kan u de door u gekozen producten toevoegen aan uw winkelwagen door het aantal te kiezen dat u wil aankopen en te drukken op de knop ‘bestellen’. U wordt doorgestuurd naar een pagina met een overzicht van de door u gekozen producten. Op de pagina met uw winkelwagen kan u het aantal producten wijzigen of het product verwijderen. Ook kan u hier een actie- of kortingsbon invullen. Indien u tevreden bent met de gekozen producten drukt u op de knop ‘bestel deze artikelen’. U wordt doorgestuurd naar een pagina waar gevraagd wordt uw persoonlijke gegevens in te geven. Vul de gevraagde gegevens in, ga akkoord met de algemenevoorwaarden en druk op de knop ‘ga verder’.Nadat u uw producten hebt gekozen en uw persoonlijke gegevens hebt ingevuld, krijgt u nog een laatste overzicht van uw bestelling. Indien de gegevens correct zijn, drukt u op de knop ‘definitief bestellen’. Uw bestelling is nu geplaatst. Na afronding van uw online bestelling krijgt u een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres met een overzicht van uw bestelling.Spellenclub Pallieter vzw behoudt zich het recht voor om bestellingen, een gedeelte van bestellingen of specifieke klanten te weigeren.
5. BetalingGelieve de betaling te verzorgen binnen de 7 kalenderdagen na uw bestelling, de bestelling wordt standaard 7 kalenderdagen gereserveerd. Indien wij binnen de 7 kalenderdagen geen betaling ontvangen hebben, zal uw bestelling geannuleerd worden.U kan uw bestelling betalen door middel van overschrijving op bankrekeningnummer IBAN BE03 7360 2293 2884 op naam van Spellenclub Pallieter vzw.Spellenclub Pallieter vzw gaat pas over tot levering van de goederen wanneer de betaling daarvoor correct en volledig is gebeurd.
6. LeveringWanneer de betaling ontvangen is, wordt uw bestelling binnen de 3 werkdagen naar u verzonden via e-mail.
7. AnnuleringU hebt het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen uw bestelling te annuleren. De termijn van 7 kalenderdagen gaat in vanaf de dag na het maken van de bestelling. Indien u uw bestelling reeds had betaald, zal het bedrag terug overgemaakt worden op uw bankrekening. In uitzonderlijke omstandigheden staat Spellenclub Pallieter vzw toe dat een bestelling geannuleerd wordt na de hierboven vermelde termijn. Deze uitzonderlijke omstandigheden zijn o.a. een ernstige ziekte, ziekenhuisopname, overlijden, oproeping in een rechtszaak, enz… Bij annulering door uitzonderlijke omstandigheden bezorgt u ons zo snel mogelijk de nodige bewijsstukken. Indien Spellenclub Pallieter vzw uw annuleringsreden aanvaardt, zal het bedrag terug overgemaakt worden op uw bankrekening.U kan uw bestelling annuleren door Spellenclub Pallieter vzw op de hoogte te stellen via het emailadres info@spellenclubpallieter.be of het contactformulier van de webshop.
8. Privacy
Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor leden-, klanten- en orderbeheer. Dit om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en op basis van ons gerechtvaardigd belang. Via info@spellenclubpallieter.be kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking kan u raadplegen via www.spellenclubpallieter.be of opvragen via info@spellenclubpallieter.be.9. Toepasselijk recht – GeschillenHet Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).