Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden bij:
Spellenclub Pallieter vzw, Belfortplein 34 bus 1, 2500 Lier (www.spellenclubpallieter.be)

1. Algemeen
De webshop van Spellenclub Pallieter vzw biedt de mogelijkheid om producten online aan te kopen.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de webshop. Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Spellenclub Pallieter vzw gaat u uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden.
Het plaatsen van een bestelling houdt een betalingsverplichting in.

2. Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

3. Aanbod
Ondanks het feit dat de webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Spellenclub Pallieter vzw is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bv. de producten, beschikbaarheid, betalingsmogelijkheden, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u om vooraf contact op te nemen met Spellenclub Pallieter vzw.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Spellenclub Pallieter vzw. Spellenclub Pallieter vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4. Online aankopen
Via de webshop kan u de door u gekozen producten toevoegen aan uw winkelwagen door het aantal te kiezen dat u wil aankopen en te drukken op de knop ‘bestellen’. U wordt doorgestuurd naar een pagina met een overzicht van de door u gekozen producten. Op de pagina met uw winkelwagen kan u het aantal producten wijzigen of het product verwijderen. Ook kan u hier een actie- of kortingsbon invullen. Indien u tevreden bent met de gekozen producten drukt u op de knop ‘bestel deze artikelen’. U wordt doorgestuurd naar een pagina waar gevraagd wordt uw persoonlijke gegevens in te geven. Vul de gevraagde gegevens in, ga akkoord met de algemene
voorwaarden en druk op de knop ‘ga verder’.
Nadat u uw producten hebt gekozen en uw persoonlijke gegevens hebt ingevuld, krijgt u nog een laatste overzicht van uw bestelling. Indien de gegevens correct zijn, drukt u op de knop ‘definitief bestellen’. Uw bestelling is nu geplaatst. Na afronding van uw online bestelling krijgt u een e-mail op het door u opgegeven e-mailadres met een overzicht van uw bestelling.
Spellenclub Pallieter vzw behoudt zich het recht voor om bestellingen, een gedeelte van bestellingen of specifieke klanten te weigeren.

5. Betaling
Gelieve de betaling te verzorgen binnen de 7 kalenderdagen na uw bestelling, de bestelling wordt standaard 7 kalenderdagen gereserveerd. Indien wij binnen de 7 kalenderdagen geen betaling ontvangen hebben, zal uw bestelling geannuleerd worden.
U kan uw bestelling betalen door middel van overschrijving op bankrekeningnummer IBAN BE03 7360 2293 2884 op naam van Spellenclub Pallieter vzw.
Spellenclub Pallieter vzw gaat pas over tot levering van de goederen wanneer de betaling daarvoor correct en volledig is gebeurd.

6. Levering
Wanneer de betaling ontvangen is, wordt uw bestelling binnen de 3 werkdagen naar u verzonden via e-mail.

7. Annulering
U hebt het recht om binnen een termijn van 7 kalenderdagen zonder opgave van redenen uw bestelling te annuleren. De termijn van 7 kalenderdagen gaat in vanaf de dag na het maken van de bestelling. Indien u uw bestelling reeds had betaald, zal het bedrag terug overgemaakt worden op uw bankrekening. In uitzonderlijke omstandigheden staat Spellenclub Pallieter vzw toe dat een bestelling geannuleerd wordt na de hierboven vermelde termijn. Deze uitzonderlijke omstandigheden zijn o.a. een ernstige ziekte, ziekenhuisopname, overlijden, oproeping in een rechtszaak, enz… Bij annulering door uitzonderlijke omstandigheden bezorgt u ons zo snel mogelijk de nodige bewijsstukken. Indien Spellenclub Pallieter vzw uw annuleringsreden aanvaardt, zal het bedrag terug overgemaakt worden op uw bankrekening.
U kan uw bestelling annuleren door Spellenclub Pallieter vzw op de hoogte te stellen via het emailadres info@spellenclubpallieter.be of het contactformulier van de webshop.

8. Privacy
Spellenclub Pallieter vzw respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. De toegang tot de gegevens is nodig om bestellingen af te handelen. Als u aangeeft dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen kunt u ook benaderd worden met unieke aanbiedingen, eventueel gebaseerd op uw klantgegevens. U kunt zich voor de nieuwsbrief altijd afmelden.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits
bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@spellenclubpallieter.be gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

9. Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).